תנאי שימוש ורכישה באתר "עבודה זמנית" ומדיניות ביטולים

תאריך עדכון אחרון: 26/01/2023

תוכן עניינים:

–    כללי

–        סוגי המשתמשים באתר ורכישת מנויים

–        מדיניות ביטולים – ביטול רכישת מנויים שבוצעו באתר

–        ביטול שימוש עקב אי עמידה בתשלומי המזמין

–        הגבלת אחריות ושיפוי

–        שירות לקוחות, עדכון בדבר אי סדרים ודרכי יצירת קשר

–        סמכות שיפוט

כללי:

1. "פורטל עבודה זמנית" הינו פורטל המחבר בין עובדים למעסיקים ולבין נותני שירות ומחפשי שירותים, אשר מופעל באמצעות אתר שכתובתו: https://www.avodazmanit.co.il/.

2. אתר זה מנוהל ומופעל על ידי חברת ביזי מדיה בע"מ להלן: ("הנהלת האתר").

3. באתר זה ניתן לרכוש מנוי קהילתי עסקי עבור נותני שירות, פרילנסרים ואנשי מקצוע ורכישת המנוי תיעשה לבחירת המשתמש ובהתאם לתקנון זה.

4. באתר זה ניתן לפרסם משרת דרושים בפרסום דינמי וחודשי ורכישת מודעת פרסום משרה תיעשה לבחירת המשתמש ובהתאם לתקנון זה.

5. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בין "פורטל עבודה זמנית" לבין הגולש ו/או הרוכש מנוי באתר וכן על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר.

6. המשתמש מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד "פורטל עבודה זמנית" ו/או כל מי מטעמו בקשר רכישה או גלישה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לשני המינים.

8. השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תנאי שימוש אלו, וכן שימוש/רכישה/הזמנה באתר כפופה למדיניות הביטולים המפורטת להלן.

9.  שימוש באתר, במידע וביצוע הזמנה, מהווים חזקה שלפיה בוצעה הסכמה לתנאי השימוש והרכישה ולמדיניות הביטולים בו.

סוגי המשתמשים באתר ורכישת מנויים:

10. הפורטל פונה לשני סוגי משתמשים: (1) מפרסמי מודעות משרות דרושים, אשר ידועים כמחפשי עובדים/ מגייסי עובדים; (2) מחפשי עבודה, אשר ידועים כעובדים.

11. על כל אחד מהמשתמשים לעיל לקרוא את החלק הרלוונטי אליו במקום המיועד לכך באתר, וחזקה עליו שהוא מודע ומסכים לו.

12. לכל אחד מהמשתמשים המצוינים לעיל כפופים לתקנון זה ובהתאם למסלול הנבחר עבורו אשר יפורסם במסלול הרלוונטי.

13.  מחירים, קופונים/מבצעים ותנאים מסחריים ועלויות יפורסמו ויתעדכנו במסלול הרלוונטי.

14.  על משתמש שמעוניין: לרכוש מנוי קהילתי/ פרסום משרה/ קבלת הצעות עבודה/ פרסום מודעה לנותני שירות – עליו למלא את פרטיו יצירת הקשר/ ו/או פרטיו המקצועיים ו/או את פרטי התשלום שברשותו – בהתאם למסלול הנבחר בשימוש הפורטל.

15. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי, ומודע לעובדה כי בעת הרשמתו פרטי המידע שמסר (למעט פרטי התשלום) יהא פומבי וחשוף למשתמשים האחרים באתר.

16. במידה המשתמש הסכים  לקבלת דיוור פרסומי, ניוזלטר ודיוור הכולל מידע ו/או שיווק של תכני האתר. היה והמזמין מעוניין שלא לקבל מידע זה למייל ו/או למכשיר הסלולרי שלו, יוכל הוא לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

17. בנוסף, המזמין מודע ומצהיר כי הבין שחלק מן השירותים המוצעים באתר מאפשרים יצירת קשר בין משתמשים לבין צדדים שלישים. בעל האתר, או מי מטעמו, אינו מהווה צד להתקשרויות הללו והן נעשות על אחריות המשתמש בלבד.

18. בעת ביצוע הזמנה של מי מהפעולות, על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הביטולים על אותו מסלול המפורטת וחזקה עליו כי קרא אותם והסכים להם.

19. לאחר השלמת הפרטים, יפתח פרופיל למשתמש באתר. ויוכל הוא לעשות שימוש בתוספי האתר תחת "האזור האישי" שלו.

20. המשתמש יודע כי רכישת המנוי/ פרסום משרה שלו תאושר לאחר אישורה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.

21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים באתר מעת לעת וכן להציע חבילות ומבצעים שונים. בנוסף, הפורטל שומר לעצמו את הזכות לשנות קופונים הקשורים למצבעים הטבות לפי שיקול דעתו הבלעדי ועדכונים מסוג זה יופיעו באתר ויהיו נגישים לכל המעוניין.

22. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי, ומודע לעובדה כי בעת הרשמתו הוא יצורף לרשימת תפוצה לצורך שליחת הטבות ופרסומים מאת פורטל "עבודה זמנית". המשתמש מודע ומסכים לעובדה כי בהרשמה לאתר זה הוא מוסר את הסכמתו המלאה לקבל דיוור פרסומי, ניוזלטר ודיוור הכולל מידע ו/או שיווק של תכני האתר. היה והמשתמש מעוניין שלא לקבל מידע זה למייל ו/או למכשיר הסלולרי שלו, יוכל הוא לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

מדיניות ביטולים – ביטול רכישת מנויים שבוצעו באתר:

23.  היה ומסיבה כלשהי משתמש אשר רכש פרסום משרת דרושים/ מנוי קהילתי כנותן שירות ומעוניין לבטל את רכישת המנוי מצידו יחולו התנאים שלהלן:

24. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, קובע כי היה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה מתמשכת (כגון רכישת מנוי) רשאי הוא לעשות זאת בכל עת, במסירת הודעה להנהלת הפורטל.

25. הנהלת הפורטל תבטל את חידוש המנוי בתוך שלושים ימים ממתן הודעת הביטול.

26. אי לכך, במידה ומשתמש יבחר להפסיק את הפרסום משרת דרושים/ מנוי,  ומעוניין לבטל את רכישת הפרסום/ מנוי, לפנות באמצעות הפורטל, באזור האישי שלו, אל הנהלת האתר, ולבקש את ביטול חידוש המנוי – והמנוי יעמוד בתוקפו עד לתום תקופת החיוב החודשית, ולאחר מכן לא יחודש.

27. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל פריט תוכן באתר וידוע לו כי על אף האמור לעיל ועל פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול.

הורדת המודעה / ביטול המנוי ע"י הנהלת הפורטל:

28. היה ו"פורטל עבודה זמנית" מתרשמת כי קיים חשש סביר שלפיו המזמין לא יעמוד בתשלומיו ו/או כי המזמין לא שילם בעד השירותים כפי שסוכם ו/או כי המזמין הפר את תנאי השימוש ומדיניות הביטולים שלהלן, רשאית היא להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני.

29. היה ו"פורטל עבודה זמנית" מתרשמת כי קיים חשש סביר לעבודה לא ראויה עבור לקוחות הפורטל ו/או כי המזמין הפר את תנאי השימוש ומדיניות הביטולים שלהלן, רשאית היא להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני.

30.         

הגבלת אחריות ושיפוי

31.  התכנים המוצגים באתר מסופקים למזמין באמצעות צדדים שלישיים, הם מסופקים As Is ולא תעלה כל טענה באשר לטיבם או התאמתם. חזקה על המשתמש והמזמין כי בעת הזמנתו הוא בחן את התנאים והוא מסכים לקבלם.

32.  "פורטל עבודה זמנית" עושה ככל יכולתה על מנת להבטיח את שמירת סודיות המידע של המשתמשים באתר. יחד עם זאת, המשתמש מודע ומסכים לכך שייתכן שמסיבה שאינה תלויה במפעיל האתר, עלולה להיווצר בעיה בשמירת הסודיות.

33.  המשתמש מוסר את פרטיו באחריותו ובהסכמתו המלאה, ומפעיל האתר לא יהא אחראי בגין כל טענה שתעלה בהקשר זה. השימוש באתר הינו באחריות המלאה של המשתמש.

34. בנוסף, כל בעיה טכנית הקשורה לרישום או הזמנת מנוי לא תהווה עילה לאחריות מטעם האתר.

35.  המשתמש מודע ומצהיר כי הנהלת האתר באמצעות האתר מהווה פורטל למשתמשים. הנהלת האתר והפורטל לא יישאו באחריות לקשר שנוצר בין משתמשים, לאחריות שבניהם, לתנאי ואופן ההתקשרות, ואין הם צד לה או יישא בכל אחריות בגינה, ישירה או עקיפה.

36. הנהלת האתר עושה ככל יכולתה על מנת להימנע מתקלות ולתקנן, יחד עם זאת, אין היא נושאת באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה, שיגרם כתוצאה מהסתמכות כלשהי על האתר, על מי מתכניו, על המנויים שבו ועל כל נושא אחר הקשור בו, בין אם עקב פגמים במידע, חוסר יכולת להשתמש בו, אי התאמת ו/או אי אספקת חומרים ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר ו/או במנויים.

37.  בנוסף לא תהיה כל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

38. "פורטל עבודה זמנית" רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

39. אחריות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון לא יהיו באחריות האתר.

40.ככל שיקבע כי על "פורטל עבודה זמנית" כן חלה אחריות, אחריות זו תפורש באופן מצומצם ולא תעלה על 20% מסכום המנוי החודשי של המזמין.

41.  הפרת תנאי שימוש אלו מאפשרים להנהלת האתר לפנות לקבלת סעד משפטי שיזכה אותה בפיצוי ושיפוי בהתאם למהות ההפרה, הכולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

שירות לקוחות, עדכון בדבר אי סדרים ודרכי יצירת קשר

42.  היה והמשתמש מעוניין להציג בפני "פורטל עבודה זמנית" טענה/בעיה/שאלה בנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הביטולים ו/או לגבי אי סדרים באתר, ו/או לגבי כל עניין המצריך את התייחסות מנהלי האתר – עליו לפנות במייל לכתובת support@avodazmanit.co.il ופנייתו תענה בהקדם.

43.  בכל עניין שלא נעשתה לגביו פניה מוקדמת – חזקה על המשתמש כי הוא מודע ומסכים לו.

44.  פנייה מוקדמת לא מסירה מהמשתמש את האחריות לידיעת תנאי השימוש ומדיניות הביטולים ולהסכמה אליהם.

סמכות שיפוט

45. הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש ומדיניות הביטולים, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר. ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו יחול סעיף 45 להלן.

46. בכל עניין הקשור במחלוקת בין המשתמש או המזמין באתר לבין "פורטל עבודה זמנית" תהיה לדין הישראלי ולבית המשפט בתל אביב סמכות שיפוט יחידה ובלעדית.