Go Back

מועמדים זמינים


 • שם המועמד
 • תחום
 • קטגוריות
 • איזור
 • סטטוס
 • טלפון
 • תיבת הודעות
 • תאריך שליחה
 • קורות חיים
 • אהוב:
 • שם המועמד: בניה חורי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | צבעים |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0549936685
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 11/07/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: בניה חורי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | צבעים |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0549936685
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 11/07/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: נווה וינר
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | מלצרים | עבודה מהבית |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0585361726
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: נעמי חי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: סייע/ת גני ילדים | עבודה מהבית | עובד דלפק |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0587874203
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 27/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אריאל ואנונו
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | עבודה מהבית | קופאי/ת |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0508380188
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 22/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אריאל ואנונו
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | עבודה מהבית | קופאי/ת |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0508380188
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 22/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: מאור כודדה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | ניקיון | תמיכה טכנית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0505458989
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 22/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: מאור כודדה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | ניקיון | תמיכה טכנית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0505458989
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 22/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אברהם אמר
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | ברמנים | גינון וחקלאות |
 • איזור: באר שבע ואזור הדרום
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0584336432
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 20/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: Uriel Ch
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0547711496
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: בניה מלמד
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | מלקטים/ מסדרי סחורות | ניקיון |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0555572877
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פסיג כץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מחסנאים | ניקיון | סקרים |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523482660
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: עידן שמואלי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | מלקטים/ מסדרי סחורות | שליחויות |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0527308695
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 16/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אורי דרוקמן
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | מארח/ת | מזכיר/ה |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0547692071
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 14/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אורי דרוקמן
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | מארח/ת | מזכיר/ה |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0547692071
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 14/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אור בן יאיר
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מנהל /ת סושיאל מדיה | עבודות ייצור | שירות לקוחות |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0502226072
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 10/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ראשית כהן
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ניקיון | עבודה מהבית | קופאי/ת |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0555580776
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 06/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אושר טסמה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | שליחויות |
 • איזור: אזור השפלה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0545494455
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 06/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אושר טסמה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | שליחויות |
 • איזור: אזור השפלה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0545494455
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 06/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שירה סבג
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0527119025
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 05/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שירה סבג
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0527119025
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 05/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שירה סבג
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0527119025
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 05/06/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: יהלי זרקא
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | עבודה מהבית | קופאי/ת |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0507905792
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/05/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: נגה פדידה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: דיילות | מלקטים/ מסדרי סחורות | עבודות ייצור |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0548890065
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/05/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: יהלי זרקא
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | עבודה מהבית | עובד דלפק |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0507905792
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/05/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: דריה אנטונוב
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: דיילות | סקרים | עבודה מהבית |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0509556300
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 11/05/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ירין מליחי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: נהגים | סקרים | עבודה מהבית |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0548094964
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 15/04/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: yarin מליחי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: נהגים | עבודה מהבית | עבודות ייצור |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0548094964
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 15/04/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: פאבל סובירון
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מאבטחים | קידום אתרים | תמיכה טכנית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0502669676
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 28/03/24
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שני שבת
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: משגיחי בחינות | פקיד/ה קבלה | שירות לקוחות |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0528821625
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 11/03/24
 • קורות חיים: