Go Back

מועמדים זמינים


 • שם המועמד
 • תחום
 • קטגוריות
 • איזור
 • סטטוס
 • טלפון
 • תיבת הודעות
 • תאריך שליחה
 • קורות חיים
 • אהוב:
 • שם המועמד: תמרה בן עטר
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ברמנים | מזכיר/ה | עבודה מהבית |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0522346898
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 05/12/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: רונה מני
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | מזכיר/ה | עבודות ייצור |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0502202262
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 17/11/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: רונה מני
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: גינון וחקלאות | מזכיר/ה | עבודות ייצור |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0502202262
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 17/11/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ליאושר מדר
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מארח/ת | מלקטים/ מסדרי סחורות | פקיד/ה קבלה |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0542595959
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 03/11/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: חנית קלדרון
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: עבודה מהבית | פקיד/ה קבלה | שירות לקוחות |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0542350060
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 25/10/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: Teeee Testqqq
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: בריסטה | מאבטחים | מחסנאים |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  05645455545
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 24/10/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שרה מלמד
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | עבודה מהבית | תמיכה טכנית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0545883661
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 18/10/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: Jjn Hhui
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: עבודה מהבית | קופאי/ת | שליחויות |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0546677868
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 17/09/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: בתאל אמור דבוש
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | מזכיר/ה | סקרים |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0507605088
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 10/09/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: סיון אברהם
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | עבודה מהבית | פקיד/ה קבלה |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0533337243
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 09/09/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: סיון אברהם
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | עבודה מהבית | פקיד/ה קבלה |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0533337243
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 09/09/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: דורון שלמיאב
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מזכיר/ה | עבודה מהבית | שירות לקוחות |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0524446146
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/08/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אביתר חיים
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: דיילות | הקמות/ פירוק |
 • איזור: חו"ל
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0509098806
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 13/08/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אביתר חיים
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: דיילות | הקמות/ פירוק |
 • איזור: חו"ל
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0509098806
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 13/08/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: סילין ראמי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0500000000
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 31/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: מעיין אביסדיד
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ברמנים | דיילות | סקרים |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0543280918
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 28/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: רות אוניק
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: שליחויות |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0547580416
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 20/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אסמו מולה
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: משגיחי בחינות | סקרים | עבודה מהבית |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0549238711
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 19/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: بكر اسعد ربايعة
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | מלקטים/ מסדרי סחורות | ניקיון |
 • איזור: ירושלים והסביבה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0533652954
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 15/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ניסן זכרוב
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: אנשי מכירות | מלצרים | תמיכה טכנית |
 • איזור: באר שבע ואזור הדרום
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0538686987
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 14/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: חנה כהן
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: משגיחי בחינות |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523958440
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 10/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שירה ווסיי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: סייע/ת גני ילדים | עבודה מהבית | קופאי/ת |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0544325043
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 06/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: שירה ווסיי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ניקיון | עבודה מהבית | עובד דלפק |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0544325043
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 06/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: הדסה יעקובי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: עבודה מהבית |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0546713717
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 05/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ליאן אסיס
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | סייע/ת גני ילדים | קופאי/ת |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523494202
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 04/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ליאן אסיס
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | סייע/ת גני ילדים | קופאי/ת |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523494202
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 04/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ליאן אסיס
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | סייע/ת גני ילדים | קופאי/ת |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523494202
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 04/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: ליאן אסיס
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | סייע/ת גני ילדים | קופאי/ת |
 • איזור: חיפה ואזור הצפון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0523494202
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 04/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: נועם קורן
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: סקרים | עבודה מהבית |
 • איזור: כל המדינה
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0528606100
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 03/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: קרינה רזומני
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מארח/ת | מזכיר/ה | פקיד/ה קבלה |
 • איזור: אזור השרון
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0542601249
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 01/07/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אמיתי סגלוביץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ברמנים | מלצרים | עבודה מהבית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0586486060
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/06/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אמיתי סגלוביץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: ברמנים | מלצרים | עבודה מהבית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0586486060
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/06/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: אמיתי סגלוביץ
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: מלצרים | משגיחי בחינות | עבודה מהבית |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0586486060
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 30/06/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: הדר סמאי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: סייע/ת גני ילדים |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0506540136
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 27/06/23
 • קורות חיים:
 • אהוב:
 • שם המועמד: הדר סמאי
 • תחום: regulars
 • קטגוריות: סייע/ת גני ילדים |
 • איזור: תל אביב ואזור המרכז
 • טלפון:
 • תיבת הודעות:
  0506540136
 • תיבת הודעות:
 • תאריך שליחה: 27/06/23
 • קורות חיים: